Tur eller skicklighet?

När det gäller spel om pengar, så finns det vissa som lämnar ett större utrymme för personlig skicklighet, än andra. Men även på dem mer skicklighetsbaserade typerna av spel om pengar, finns det oftast en viss slumpfaktor. Ett tydligt exempel på detta är i skicklighetsspelet poker, där själva kortdragningen är en slumpfaktor.

Slots, ett spel av tur

Slots är skapade på så sätt att dem i princip inte kräver någon skicklighet, eller förkunskap alls, för att kunna spela och vinna. Dem är generellt sett väldigt intuitiva och enkelt utformade. Jämförelsevis så innebär att spela slots för spelaren, ett lågt antal aktiva val per spelrunda. Med så pass få interaktioner, som kan påverka utkomsten, lämnas det mesta till istället till slumpen. Detta, i kombination med funktionen autospins, innebär att man kan spela slots mer avslappnat.

Sammanfattningsvis så har man färre sätt att påverka utfallet, när man spelar på slots. Det gäller därför verkligen att man har tur, för att vinna. Då man själv inte kan påverka sitt utfall i någon större utsträckning, så blir det också svårt att kunna bli bättre på att spela slots. Det är dock teoretiskt möjligt att planera sitt spelande strategiskt och på det viset, potentiellt minimera eventuella risker.

Poker, ett spel av skicklighet

Poker är jämförelsevis ett avsevärt mer intellektuellt krävande spel. Man blir kontinuerligt ombedd att göra olika val i takt med att man spelar. Till exempel vilka kort som man vill byta ut, om man ska syna eller höja eller ge upp handen och så vidare. I poker innebär skicklighet och spelkunnighet en väldigt stor fördel och är i många avseenden en nödvändighet för att vinna. I poker kan man alltså i större utsträckning påverka sitt eget utfall. Och det finns såklart många saker som man kan göra för att bli en bättre spelare i poker.

Man kan lära sig att matematiskt beräkna hur stor chansen av ett visst utfall är. På så sätt får man en bättre bild av vilket utfall som är mer sannolikt, än det andra. Dock betyder det inte att skicklighet alltid vinner över tur, ens i ett spel av skicklighet, som poker.

Är skicklighet bättre än tur?

Eftersom att det finns spel för pengar, där skicklighet till stor del har tagits ur ekvationen, så skulle man kunna argumentera att tur, generellt sett, är att föredra över skicklighet. Tur kräver ingen träning, eller fördjupning. Tur kan även medföra att en nybörjare vinner över en långt mer erfaren spelare. Men samtidigt har tur också en stor negativ aspekt. Nämligen att tur inte är en färdighet som går att lära sig. Det är därför ingenting som går att göra någonting åt, antingen har man tur, eller så har man inte det.

Skicklighet är däremot en färdighet som man införskaffar sig, genom övning, erfarenhet och kunskap. Det krävs därför ett visst intresse och engagemang för att bli bättre diverse skicklighetsspel. Man skulle också kunna argumentera, att skicklighet, faktiskt är bättre än att ha tur. Just eftersom det är något som man själv kan styra över och ta ansvar för, i hög grad. Sammanfattningsvis finns det både för- och nackdelar med när det gäller tur och skicklighet.

Att något är sannolikt, innebär ingen garanti

Vilken nivå av skicklighet som man kan uppnå, avgörs och definieras alltså till stor del av en själv. Men den nivå av tur eller otur, som man har, går jämförelsevis inte att göra någonting åt. Det betyder dock inte att en person som har förlorat under lång tid, aldrig kommer kunna få se turen vända. Inte heller innebär det att en nybörjare, aldrig någonsin kommer kunna vinna över en mer en talangfull spelare. Tur är sammanfattningsvis inget medfött eller införskaffat attribut. Utan kan väldigt sporadiskt komma och gå.

På samma sätt som att det finns spelare inom olika sporter, som är bättre än andra spelare. Så finns det också olika grader av skicklighet och tur, inom spel om pengar. Om man exempelvis tittar på en pokerturnering, märker man snabbt att varje beslut som tas, är både kalkylerat och genomtänkt. Men även på en hög nivå inom poker, där ytterst få misstag görs, händer det att det turen triumferar över skickligheten. Man kan tekniskt sett spela felfritt och i slutändan ändå förlora.

Ett exempel på en otroligt hög grad av tur, är personen ifrån Sverige, som inom loppet av två år, hade vunnit två stycken separata jackpots. Båda två resulterade i stora summor vinstpengar. Detta är vad man kallar en statistisk anomali. Det inträffar med andra ord extremt sällan. Men det påvisar faktiskt hur avvikande verkligheten kan vara, jämfört med den statistiska normen. Samt att det ibland kan löna sig att lita på sin intuition. Bara för att en sak är statistiskt mer sannolikt att inträffa än en annan, behöver det inte nödvändigtvis bli så. Det är därför fördelaktigt att känna till sådan statistisk information, men att samtidigt ta den med en nypa salt.

Spela om pengar

Vertical Menu

Search

Categories

  • Inga kategorier